Privacyverklaring

IDB groep B.V. en haar dochtermaatschappijen, gevestigd aan Vouersweg 90, 6161AG Geleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
IDB groep B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik (wil) maakt(en) van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- BurgerServicenummer.
- Bank gegevens.
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld je scholing en opleidingen, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken na een overeenkomst
Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens tenzij op jouw verzoek. (lidmaatschap van een bond of politieke partij) of op een juridisch verzoek (loonbeslag).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
IDB groep B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het maken van een arbeidsovereenkomst.
- Het zoeken naar geschikt werk via detachering.
- Het kunnen betalen van een salaris.
- IDB groep B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
IDB groep B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IDB groep B.V.) tussen zit. IDB groep B.V. gebruikt computerprogramma's of -systemen om jouw gegevens te verzamelen, te ordenen en te vergelijken met vacatures.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
IDB groep B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen zoals deze in de wet zijn geregeld. Als we daar vanaf willen wijken, zullen we eerst jouw toestemming vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden
IDB groep B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. IDB groep B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt IDB groep B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden, bijvoorbeeld aan opdrachtgevers. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IDB groep B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klachten
IDB groep B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen. Deze klacht kun je indienen via klachtenavg@IDB-group.com. Hij zal door een onafhankelijk persoon worden behandeld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
IDB groep B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Contactgegevens
IDB groep B.V.
Vouersweg 90, 6161 AG Geleen
T +31(0)46 410 77 11
E idb@idb-group.com